MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívjuk Önt Az Eszterházy Károly Főiskola által szervezett

"Trauma és válság"

nemzetközi konferenciára

Időpont: 2015. október 20-22.

Helyszín: Eszterházy Károly Főiskola

PROGRAM:

Október 20.

10.00-10-30: Megnyitó: Dr. Ollé János, EKF, tudományos és nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettes

Plenáris előadások: 112. terem

10.30-11.15: Romsics Ignác, EKF: I. világháborús mindennapok – alulnézetből

11.15-12.00: Losoncz Alpár, Újvidéki Egyetem: Válság és affektivitás

12.00-12.30: Vita

12-30-14.00: Ebéd

Történelmi szekciók előadásai: 112. terem

1. Szekció; Elnök: Pap József, EKF

14.00-14.20: Pollmann Ferenc, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténeti Intézete: A medvevadász esete a bécsi gyorssal: a Nagy Háborúval kapcsolatos várakozások és a valóság

14.20-14.40: Németh István, EKF: Az első világháború "elfeledett" keleti frontja

14.40-15.00: Gali Máté, EKF: Berzeviczy Albert az első világháborúról

15.00-15.20: Rózsafi János, Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány: Mindennapi élet a doberdói lövészárkokban

15.20-15.40: Stencinger Norbert, Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium: Gáztámadás a Doberdó-fennsíkon, 1916. június 29.

15.40-16.00: Vita

16.00-16.15: Kávészünet

2. Szekció; Elnök: Pollmann Ferenc, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténeti Intézete

16.15-16.35: Pintér Tamás, Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány kuratóriumi elnöke: Mindennapok a doberdói frontvonalak mögött. Élet a Segeti táborban

16.35-16.55: Bihari Péter, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium: A "belső fronton": a magyar hátország az első világháború idején

16.55-17.15: Herman István, Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata: A tizeshonvédek harca a Magyarosi tetőért

17.15-17.35: Bartók Béla, EKF: A kárpáti harcok emléke a Heves vármegyei iskolákban

17.35-17.55: Vita

3. Szekció; Elnök: Pintér Tamás, Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány kuratóriumi elnöke

17.55-18.15: Szabó Viktor, EKF: Az első világháború ábrázolása a Magyarországi Tanácsköztársaság propagandájában

18.15-18.35: Pap József, EKF: Országgyűlési választások az első világháború időszakában

18.35-18.55: Vita

19.00: Fogadás

Október 21

Plenáris előadások 09.00-11.00 112. terem. Elnök: Reichmann Angelika

9.00-9.45: Ekler Dezső, SZE: Tértörténetek és tértraumák – A gangos háztól a lakótelepig

9.45-10.30: Keserű Katalin, ELTE: Képzelet és valóság a századforduló vizuális művészetében

10.30-11.15: Richard Godwin: Shattered Heroism and the Crisis of Masculinity: Patriarchy and the Traumatised Protagonist in Kafka and Conrad

11.15-11.30: Vita

Művészeti szekciók előadásai: 112. terem

1. Szekció; Elnök: Széplaky Gerda

11.45-12.05: Molnár Szabolcs, EKF: „Ne hagyjátok abba táncotokat, ti kedves leánykák!” Zarathustra és a hegedűszóló

12.05-12.25: Pintér Tibor, ELTE: Iszonyat és extázis – Richard Strauss Saloméjáról

12.25-12.45: Sipőcz Mariann, OSZMI: A fogság ópiuma – Szibériai magyar hadifogolyszínházak az első világháborúban

12.45-13.05: Vita

13.10-14.30: Ebéd

2. Szekció; Elnök: Keserű Katalin

14.30-14.50: Bordács Andrea, NYME: Háború női (művész) szemmel

14.50-15.10: Széplaky Gerda EKF: A kollektív trauma személyes rétegei. A Saul fia parabolája

15.10-15.30: Pólik József, DE: Befejezetlen forradalom. Észrevételek Magyar Dezső két betiltott filmjéről

15.30-15.50: Vita

16.55-17.10: Kávészünet

Irodalmi szekciók előadásai október 21. EKF BTK, Líceum A 214

1. Szekció; Elnök: Antal Éva

11.30-11.50: Reichmann Angelika, EKF: Autocracy and Anarchy: Political Crisis under Joseph Conrad's "Western Eyes"

11.50-12.10: Zsámba Renáta, EKF: Memory and Trauma in Golden Age Crime Fiction by Women

2. Szekció; Elnök: Reichmann Angelika

12.10-12.30: Antal Éva, EKF: Eszképizmus és poriománia - angol utópiák a századfordulón (Morris, Wells, Bellamy)

12.30-12.50: Takács Miklós, DE: A harctéri idegsokkos katona és az úriasszony különös találkozása: gender és trauma viszonya a Mrs. Dalloway-ban

12.50-13.05: Vita

13.10-14.30: Ebéd

3. Szekció 15.00-16.00; Elnök: Kusper Judit

14.30-14.50: Hatvani Andrea, EKF: Trauma és pszichoanalízis

14.50-15.10: Verók Attila, EKF: Válságból kovácsolt karrier. Egy értelmiségi életútmodellje a 18. századból

15.10-15.30: Bednanics Gábor, EKF: Identitásképzetek a századforduló magyar irodalmában

15.30-15.45: Vita

4. Szekció: 16.00-17.20; Elnök: Pintér Márta Zsuzsanna

15.45-16.05: Szentesi Zsolt, EKF: Az európai lírai hagyománytörténés élvonalában. Ady és a klasszikus modernség

16.05-16.25: Kusper Judit, EKF: Trauma és elhallgatás Török Sophie műveiben

16.25-16.45: Demeter Zsuzsa, EKF: Csillagtalan nyári éjszaka. Tóth Árpád és Kiss Menyhért hallgatag dala

16.45-16.55: Vita

16.55-17.10: Kávészünet

5. Szekció: 17.35-18.55; Elnök: Szentesi Zsolt

17.10-17.30: Domonkosi Ágnes EKF: A trianoni trauma metaforizációja

17.30-17.50: Pintér Márta Zsuzsanna, EKF: A magyar sors allegorikus színpadi megjelenítése Trianon után

17.50-18.10: Balogh Gergő, ELTE: Karinthy Frigyes és a háború nyelve

18.10-18.25: Vita

18.30-19.00: Eszterházy Károly Főiskola kórusa (Karnagy: Kabdebó Sándor) és Hegyesi Hudik Margit koncertje a főiskola kápolnájában

19.00: Vacsora

Október 22.

Filozófiai szekciók előadásai: 112. terem

Plenáris előadások. Elnök: Loboczky János, EKF

9.30-10.15: Vajda Mihály, EKF-DE: Van-e olyan, hogy válságmentes történelem?

10.15-11.00: Gelencsér Gábor ELTE: Vér-kép. Traumaábrázolás az első világháborús magyar filmekben

11.00-11.15: Vita

11.15-11.30: Kávészünet

1. Szekció: 11.30-12.50; Elnök: Schwendtner Tibor, EKF

11.30-11.50: Thiel Katalin (EKF): Krízis és katarzis – Hamvas Béla válságértelmezése

11.50-12.10: Somos Róbert (PTE): Pauler Ákos és a magyar filozófia válsága 1918-1920

12.10-12.30: Mester Béla (MTA BTK Filozófiai Intézet): Kommunikációs krízis a hazai bölcseletben egykor és most (A filozófia a nemzeti művelődés és az egyetemesség között)

12.30-12.50: Vita

12.50-14.00: Ebéd

2. Szekció: 14.00-15-20; Elnök: Kicsák Lóránt, EKF

14.00-14.20: Loboczky János, EKF: Művészetfilozófia versus élet-/válságfilozófia Lukács György esszéiben az 1910-es években

14.20-14.40: Gedő Éva, Wesley János Főiskola: Válság és diktatúra Carl Schmitt weimari korszakában

14.40-15.00: Schwendtner Tibor, EKF: Válság és értelemalapítás. Husserl és Heidegger történelemfilozófiája a 30-as években

15.00-15.20: Vita

15.20-15.30: Kávészünet

3. Szekció: 15.30-16.45; Elnök: Loboczky János, EKF

15.30-15.50: Kovács Gábor, MTA BTK Filozófiai Intézet: Válságfilozófia és kultúrkritika a két vh. közötti gondolkodásban

15.50-16.10: Deczki Sarolta, MTA BTK Irodalomtudományi Intézet: Európa vége?

16.10-16.30: Kicsák Lóránt, EKF: A válság-irodalom közhelyei

16.30-16.45: Vita

Doktorandusz szekció előadásai. A-322. terem

1. szekció: 11.30-12.45; Elnök: Bartók Béla

11.30-11.50: Ambrus László: Filoxéravész a bükkaljai borvidéken

11.50-12.10: Hadobás Eszter: Válság a jogakadémiákon, az egri intézmény példáján keresztül

12.10-12.30: Rakita Eszter: A vasúti kisajátítások hatásai a vecsési társadalomra

12:30-12:45: Vita.

12:50-14:00: Ebéd

2. szekció: 14.00-16.20; Elnök: Bartók Béla

14.00-14.20: Cserháti Katalin: Az első világháború utóhatása a MÁV hivatalnok rétegére

14.20-14.40: Fábián Máté: Különválás és/vagy egyesülés. Az 1909–1910-es elszakadási mozgalom Diósgyőr nagyközségben

14.40-16.00: Várkonyi Péter: Válság és migráció

16:00-16:20: Vita.

16:20-16:40: Kávészünet.

3. szekció 16.40-18.00; Elnök: Bartók Béla

16.40-17.00: Goóg Melinda: Kecskemét város társadalma az 1944. október 31-i "felszabadítást" követően

17.00-17.20: Sztancs Gábor: A Károlyi Mihály-féle kormány válságkezelési kísérletei

17.20-17.40: Péterffy Gergely: A vasúti közlekedés újraindításának nehézségei a II. világháború után

17.40-18.00: Gál Máté: Az 1956-os forradalom az állampárt szemszögéből és a forradalom utáni egyházpolitika

18.00: Vita, a konferencia zárása.

A rendezvény A tudományos képzés műhelyeinek továbbfejlesztése az Eszterházy Károly Főiskolán című, TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0013 számú projekt keretében valósul meg.